fbpx
Camouflage Make-up

Διαγωνισμός Cover it & Test it! Στην θάλασσα, στην πισίνα, στη μπανιέρα σας!

Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα επαγγελματικό σετ με 18 πινέλα μακιγιάζ αξίας 185,00€!

Παίξτε με τις τεχνικές Camouflage, εξαφανίστε ότι δεν θέλετε να φαίνεται, τεστάρετε το αποτέλεσμα στο νερό και στείλτε μας τις αντίστοιχες φωτογραφίες δείχνοντάς μας τα στάδια της τεχνικής που εφαρμόσατε. Η πιο επιτυχημένη κάλυψη θα κερδίσει μία super επαγγελματική θήκη με 18 πινέλα μακιγιάζ.  

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Cover it & Test it!

 • Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι μακιγιάζ με τις τεχνικές camouflage με ελεύθερο θέμα ( κάλυψη τατουάζ, κάλυψη σημαδιού ή οποιουδήποτε αποχρωματισμού του δέρματος).
 • Η υλοποίηση της κάλυψης θα πρέπει να παρουσιαστεί σε στάδια και αφού έχει ολοκληρωθεί το μακιγιάζ και τεσταριστεί το αποτέλεσμα σε νερό, να υπάρχει η αντίστοιχη τελική φωτογραφία.
 • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης και να μην έχουν υποστεί επεξεργασία. Η Kryolan Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει τις φωτογραφίες στα social media.
 • Οι καλύτερες φωτογραφίες θα επιλεγούν από τo team της Κryolan Hellas με βασικά κριτήρια την ευρηματικότητα και την καλύτερη υλοποίηση της ιδέας.
 • Οι φωτογραφίες πρέπει να σταλούν στο e mail info@kryolanhellas.gr μέχρι τις 15/7/2016 και να συνοδεύονται από τα πλήρη στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλ, e mail).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου.
 • Ο κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μόνο μια φορά.
 • Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Εταιρία KRYOLAN HELLAS.
 • Ο διαγωνισμός διαρκεί από 28/6/2016 μέχρι και τις 15/7/2016.
 • Μετά την επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών και το αργότερο μέχρι και τις 25 Ιουλίου θα γίνει δημοσιοποίηση του νικητή, ο οποίος θα κληθεί στην εταιρία με e-mail για να παραλάβει το επαγγελματικό σετ με 18 πινέλα μακιγιάζ αξίας 185,00€!
 • O νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή των δωρεάν προϊόντων να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής αυτών, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
 • Η παραλαβή των δωρεάν προϊόντων σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: • σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου. • Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή για την παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη. • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα- μετά την παρέλευση 3 μηνών από την ανακήρυξη του νικητή- για την παραλαβή των δωρεάν προϊόντων.
 • Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη αυτού, η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο για σκοπούς διαφήμισης και ο τελικός αποδέκτης του δώρου συναινεί ήδη με το παρόν στη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, παραιτούμενος οιασδήποτε απαίτησης κατά της εταιρίας λόγω της προαναφερόμενης συμμετοχής του σε ενέργειες για διαφημιστικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
 • Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 • Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί μέσα από την σελίδα μας στο facebook. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο facebook.
 • Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του Διαγωνισμού όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα καταστρέφονται.
 • Το έπαθλο θα είναι ένα επαγγελματικό σετ με 18 πινέλα μακιγιάζ αξίας 185,00€! Το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με οτιδήποτε άλλο ή να εξαργυρωθεί σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.
 • Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των φωτογραφιών και προσφορών είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τον δικτυακό μας χώρο. Η άδεια χρήσης των φωτογραφιών δίνεται ύστερα από την καταβολή της σχετικής αμοιβής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλες οι αποστολές φωτογραφιών υπόκεινται στους όρους της παρούσας.
 • Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
 • Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του για το έπαθλο μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό με την καλύτερη φωτογραφία.
 • Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 210 7249961 εσωτ.6 ή στο 694 484 0694.
 • Υπεύθυνος για το διαγωνισμό ο Μua Γιώργος Κεραμίδας.

Δεν Υπάρχουν Σχόλια

Σχόλιο

Προηγούμενο Αρθρο Επόμενο Αρθρο

Σχετικά Αρθρα