Beauty & Fashion

Διαγωνισμός Valentine’s Day!

Impress with Beauty Make-up by Kryolan!

Γιατί αγαπάτε τα προϊόντα της Kryolan; Τι τα κάνει ξεχωριστά;
Ποιό προϊόν θέλετε να έχετε πάντα μαζί σας και γιατί.
 
Γράψτε μας τη γνώμη σας στη σελίδα μας στο Facebook και 3 υπερτυχερές θα κερδίσετε ένα personal make-up course από τους Μua της Kryolan.
Kαι μάθετε τις τεχνικές contouring & strobing για να αναδεικνύετε με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά σας. Το είδος του make-up που  ταιριάζει στην επιδερμίδα σας και πολλά άλλα.
 
Περιμένουμε τα σχόλιά σας από τώρα μέχρι και τις 12,00 το βράδυ της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου 14 Φεβρουαρίου.
Kαλή επιτυχία!
Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Valentine’s Day
• Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του facebook που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου.
• Ο κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μόνο μια φορά.
• Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην Εταιρία KRYOLAN HELLAS.
• Διαδικασία συμμετοχής και κλήρωσης: Κάθε χρήστης που σχολάζει την φωτογραφία του διαγωνισμού γράφοντας “γιατί αγαπά τα προϊόντα της Kryolan” μπαίνει αυτομάτως στην κλήρωση.
• Συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από 10/2/2016 μέχρι και τις 14/2/2016 στις 23:45.
• Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Εταιρίας που διενεργεί την κλήρωση θα αναδεικνύει τους νικητές μεταξύ όλων των συμμετεχόντων μέσω κλήρωσης.
• Μετά την Κλήρωση από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες θα γίνεται δημοσιοποίηση των νικητών, οι οποίοι θα καλούνται να στείλουν στην εταιρία ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@kryolanhellas.gr, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του δώρου που αναφέρεται κατωτέρω.
• Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, ΑΔΤ κ.λ.π.) για την ταυτοποίησή τους κατά την παράδοση του δώρου.
• Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.
• Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.
• Οποιοσδήποτε από τους νικητές (πρώτος και επιλαχόντες) σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
• σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την παραλαβή του δώρου αποβεί άκαρπη.
• σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην παραλαβή του δώρου.
• Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη αυτού, η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο και για σκοπούς διαφήμισης και ο τελικός αποδέκτης του δώρου συναινεί ήδη με το παρόν στη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, παραιτούμενος οιασδήποτε απαίτησης κατά της εταιρίας λόγω της προαναφερόμενης συμμετοχής του σε ενέργειες για διαφημιστικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
• Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
• Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσα από την σελίδα μας στο facebook. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
• Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο http://www.kryolan.grκαι στη σελίδα στο facebook.
• Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του Διαγωνισμού όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα καταστρέφονται.
• Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.
• Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των φωτογραφιών και προσφορών είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τον δικτυακό μας χώρο. Η άδεια χρήσης των φωτογραφιών δίνεται ύστερα από την καταβολή της σχετικής αμοιβής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλες οι αποστολές φωτογραφιών υπόκεινται στους όρους της παρούσας.
• Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
• Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός κατά χρονική σειρά συμμετοχής.
 

Δεν Υπάρχουν Σχόλια

Σχόλιο

Προηγούμενο Αρθρο Επόμενο Αρθρο

Σχετικά Αρθρα